سفارش تبلیغ
صبا ویژن
شنبه 91 شهریور 11 :: 7:42 عصر :: نویسنده : Mohamad HoSein

قبل ازنوشتن این شعراضافه کنم این پست برامدتی ثابته

             دردماندن بی حضورم کرده است

            ازنمازعشق دورم کرده است

زخم نقشی میکندبرگونه ام

                   سایه ی دستی که کورم کرده است

لحظه هارامیشماردفرصتم

                             هم نشینی باغرورم کرده اس

       کورسوی چشم هایش ازغروب

                       گوشه ای زنده به گورم کرده است

ازهمین امشب مرامجنون بخوان

                 خنده ات ازنومرورم کرده است

موضوع مطلب :


جمعه 91 خرداد 26 :: 1:11 صبح :: نویسنده : Mohamad HoSein

میخواهم امشب عاشقانه کناریادتوبشینم،اماآه نکشم.

ازتوبنویسم اماتورابهانه نکنم

رزهای خشکیده لای دفترراببویم امابغض نکنم

درهای خانه رابگشایم اماگریه نکنم 

میخواهم باورکنم امشب ازراه میرسی اماآرزوی رفتن نکنم

میخواهم امشب بی توباشم

امالبریزازاحساس بی کسی نشوم امانمیشود

من انگارعادت کرده ام شب را...

باموسیقی گریه سحرکنم.گل تقدیم شما

موضوع مطلب :


چهارشنبه 91 اردیبهشت 13 :: 3:35 صبح :: نویسنده : Mohamad HoSein

به کوروش چه خواهیم گفت؟

اگرسربرآردزخاک؟

چه شددین زرتشت پاک؟

چه شدملک ایران زمین؟

کجایندمردان این سرزمین؟

به کورش چه خواهیم گفت؟

اگردیدوپرسیدازحال ما؟

چه کردیدبرنده شمشیرخوش دستتان؟

کجایندمیران سرمستتان؟

چه آمدسرخوی ایران پرستی؟

چه کردیدباکیش یزدان پرستی؟

که،برتخت شاهی نشسته است؟

چراپشت شیران شکسته است؟

درایران زمین شاه ظالم کجاست؟

هوای خواه آزادگی،پس چرابیصداست؟

چراخاموش وغم پرستیده اید؟

کمررابه همت نبستید؟

چرااین چنین زاروگریان شدید؟

سرسفره خویش مهمان شدید؟

چه شدارق میهن پرستیتان؟

چه شدغیرت وشورومستیتان؟

سواران بی باک ماراچه شد؟

ستوران چالاک ماراچه شد؟

چراملک تاراج می شود؟

جوانمردمحتاج می شود؟

چراجشنهامان شدعزا؟

درآتشکده نیست بانگ دعا؟

چراحال ایران زمین ناخوش است؟

چرادشمنش این چنین سرکش است؟

چرابوی آزادگی نیست وای؟

بگودشمن میهنم کیست های؟

به کورش چه خواهیم گفت؟

اگرسربرآردزخاک؟

 
موضوع مطلب :


سه شنبه 91 اردیبهشت 5 :: 9:56 صبح :: نویسنده : Mohamad HoSein

 خوشادل سپردن به عشق خدایی

 زقیدهوس های دنیارهایی

 خوشاازگناهان،همه توبه کردن

 به درگاه حق،نیمه شب چهره سایی

 خوشابرفرازجهان پرگشودن

 گذشتن زخودبینی وخودنمایی
موضوع مطلب :پسری ازنسل امروز
درباره وبلاگ

پیوندها
payamblog.com/tem/14/blank.gif" border=0 width=189 height=35>